USB Data Cable

ข้อมูลทั่วไป :

รุ่น : USB Data Cable
ยี่ห้อ : USB DATA CABLE
ระบบปฏิบัติการ :
ขนาด :
น้ำหนัก :
วันที่ เปิดตัว:
ราคา เปิดตัว : ราคา 199.00 บาท
วันที่ ออกจำหน่าย :

คุณสมบัติพิเศษ :

สายเชื่อมต่อข้อมูล และชาร์จไฟสำหรับ GALAXY Tab

คุณสมบัติทั่วไป :

CODE : USBP1000

เป็นสาย USB ใช้สำหรับเชื่อมต่อข้อมูล และชาร์จแบตเตอรี่
โดยชาร์จไฟฟ้าได้จากคอมพิวเตอร์ และ USB อะแดปเตอร์

การเชื่อมต่อ :

USB

แบตเตอรี่ :

ราคา 199.00 บาท