USBCA42

ข้อมูลทั่วไป :

รุ่น : USBCA42
ยี่ห้อ : USB DATA CABLE
ระบบปฏิบัติการ :
ขนาด : ความยาวประมาณ 1.10 เมตร
น้ำหนัก :
วันที่ เปิดตัว:
ราคา เปิดตัว : ราคา 100.00 บาท
วันที่ ออกจำหน่าย :

คุณสมบัติพิเศษ :

สายเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง โทรศัพท์มือถือ กับ คอมพิืวเตอร์ ผ่านช่อง USB ของคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติทั่วไป :

การเชื่อมต่อ :

สามารถใช้ได้กับ โทรศัพท์ NOKIA รุ่น
2115, 2115i, 2270, 2272, 2285, 3100, 3108, 3120, 3200, 3220, 3585i, 3586I, 3587, 3587i, 3588, 3588i, 3589i, 5100, 5140, 6011i, 6015i, 6016i, 6019i, 6020, 6021, 6100, 6101, 6102, 6108, 6220, 6610, 6610i 6800, 6820, 6822, 7200, 7210, 7250, 7250i, 7260, 7360, 6103, 6070, 2112, 2280, 3105, 3125, 3205, 3586, 6012, 6015, 6225, 6585

แบตเตอรี่ :

ราคา 100.00 บาท