USB2630

ข้อมูลทั่วไป :

รุ่น : USB2630
ยี่ห้อ : USB DATA CABLE
ระบบปฏิบัติการ :
ขนาด : ความยาวประมาณ 0.92 เมตร
น้ำหนัก :
วันที่ เปิดตัว:
ราคา เปิดตัว : ราคา 100.00 บาท
วันที่ ออกจำหน่าย :

คุณสมบัติพิเศษ :

สายเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง โทรศัพท์มือถือ กับ คอมพิืวเตอร์ ผ่านช่อง USB ของคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติทั่วไป :

การเชื่อมต่อ :

สามารถใช้ได้กับ โทรศัพท์ NOKIA รุ่น
1200, 2630, 1650, 2760, 2600c, 1680, 5000, 1208, 1209, 1265

แบตเตอรี่ :

ราคา 100.00 บาท