NOKIA E63

ข้อมูลทั่วไป :

รุ่น : NOKIA E63
ยี่ห้อ : SMALL TALK
ระบบปฏิบัติการ :
ขนาด : ความยาวประมาณ 1.23 เมตร
น้ำหนัก :
วันที่ เปิดตัว:
ราคา เปิดตัว : ราคา 199.00 บาท
วันที่ ออกจำหน่าย :

คุณสมบัติพิเศษ :

SMALL TALK NOKIA E63
(หูฟังพร้อมไมค์ สำหรับโทรศัพท์มือถือ)

คุณสมบัติทั่วไป :

การเชื่อมต่อ :

สามารถใช้ได้กับ โทรศัพท์ NOKIA รุ่น
E63

แบตเตอรี่ :

ราคา 199.00 บาท