for HTC

ข้อมูลทั่วไป :

รุ่น : for HTC
ยี่ห้อ : SCREEN PROTECTORS
ระบบปฏิบัติการ :
ขนาด :
น้ำหนัก :
วันที่ เปิดตัว:
ราคา เปิดตัว : ราคา 100.00 บาท
วันที่ ออกจำหน่าย :

คุณสมบัติพิเศษ :

Screen Protectors for HTC
ฟิล์มกันรอยหน้าจอ สำหรับโทรศัพท์ HTC
ฟิล์มกันรอย ป้องกันรอยขีดข่วนหน้าจอ สามารถป้องกันรอยขีดข่วน, รอยนิ้วมือ ติดตั้งเองได้ง่าย ไม่ทิ้งรอยคราบกาวไว้เมื่อลอกฟิล์มกันรอยออก

พิเศษ ลดราคาจากราคาปกติลงอีก 50% ช่วงนี้เท่านั้น

คุณสมบัติทั่วไป :

เป็นฟิล์มกันรอยขีดข่วน,รอยนิ้วมือ,คราบไขมัน,ฝุ่น,ละอองน้ำ
ใช้สำหรับโทรศัพท์ HTC รุ่น
DIAMON, DIAMON 2, G7, G8, G9, HERO, MAGIC, P3470, TOUCH 2, TOUCH 3G, TOUCH HD, TOUCH PRO, TOUCH S1 (ฟิล์มด้าน), VIVA

ฟิล์มใส ราคา 100 บาท
ฟิล์มด้าน ราคา 150 บาท

การเชื่อมต่อ :

แบตเตอรี่ :

ราคา 100.00 บาท